Drugslabo ontdekt?

Denk je dat er in jouw buurt een drugslabo bestaat? Valt jou een verdachte situatie op? Vermoed je dat één of meerdere personen in jouw buurt met een drugslabo bezig zijn? Meld het anoniem!

 • Vermijd contact met producten
 • Bewaar steeds afstand
 • Breng jezelf en anderen in veiligheid

Zo kan je een drugslabo herkennen:

 • Geurhinder: indringende chemische geur zoals zuren of aceton (of een anijsgeur)
 • Permanent dichtgemaakte vensters (folie, rolgordijnen,...)
 • Condensvorming op ramen en deuren
 • Abnormale rook of uittredende dampen
 • Camerabewaking of andere opvallende beveiliging
 • Extra ontluchtingspijpen door het dak, ramen of andere openingen
 • Activiteit in leegstaande panden (vooral 's nachts)
 • Aan- en afrijden van bestelwagens of kleine vrachtwagens (dicht tegen gebouw)
 • Aan- en afrijden van luxewagens met buitenlandse nummerplaten
 • Aanwezigheid van verdachte personen
 • Aanwezigheid van vaten of bidons

Meld een drugslabo en help deze risico’s beperken:

 • Brand- en ontploffingsgevaar door chemicaliën
 • Vrijkomen van gevaarlijke vloeistoffen en gassen
 • Verhoogd onveiligheidsgevoel bij omwonenden
 • Gezondheidsrisico's door dampen van schadelijke stoffen
 • Milieuverontreiniging door lozing van drugsafval
 • Toename geweld en drugscriminaliteit
 • Maatschappelijke kost voor opruiming